Instalacja ze sztucznej trawy

Instalacja ze sztucznej trawy
Instalację sztucznej trawy na kortach tenisowych wykonują wyspecjalizowane firmy. Bryły trawy skleja się na flizelinie, na której jest rozłożony klej poliuretanowy. Linie wycina się z trawy
i wkleja również na flizelinie z naniesionym klejem.

Zasyp sztucznej trawy
Generalnie sztuczna trawę na kortach tenisowych zasypuje się piaskiem kwarcowym suszonym o granulacji 0,2 mm do 0,8 mm. Ilość piasku jaką należy zasypać trawę jest zawsze określona w karcie technicznej (charakterystyce) sztucznej trawy. Ważnym elementem jest właściwie dobrany piasek, gdyż nieodpowiedni  piasek o ostrych kształtach może prowadzić do podcinania włókien trawy u podstawy.
Zasyp trawy nieodpowiednim piaskiem (w większości zanieczyszczonymi piaskami żwirowymi) wpływa negatywnie na jakość nawierzchni co znacznie obniża komfort gry. Ze względu na niskie koszty zakupu piasków żwirowych jak również łatwy dostęp do tego surowca wykonawcy często korzystają z tej formy gorszych zamienników.
W celu uzupełnienia zasypu piaskiem kwarcowym proponujemy dostawę piasku w workach o wadze 25kg, które są wygodne w użyciu.