Podbudowa

PRZYGOTOWANIE PODBUDOWY
Istotnym elementem przy wyborze rodzaju podbudowy są warunki geotechniczne danego terenu, tzn. nalezy sprawdzić jaki mamy rodzaj gruntu, czy grunty rodzime są łatwo czy trudno przepuszczalne oraz jak wysoko zalegają wody gruntowe.Grunty piaszczyste bardzo dobrze pochłaniają wodę deszczową, wówczas nie ma konieczności zastosowania drenażu w podbudowie.  Natomiast grunty ilaste czy gliniaste nie przepuszczają wód opadowych i wówczas teren kortu należny zdrenować i odprowadzić nadmiar wody.

Poniżej można się zapoznać z rodzajami podbudowy:

podbudowa dynamiczna (z kruszyw łamanych)
podbudowa betonowa
podbudowa na kostce brukowej
podbudowa asfaltowa

PODBUDOWA DYNAMICZNA (Z KRUSZYW ŁAMANYCH)
Podbudowa dynamiczna jest najczęściej stosowanym rodzajem podbudowy. Stosowane do niej rodzaje kruszyw mogą różnić się od siebie w zależności od regionu skąd są wydobywane. Ze względu na wysokie koszty transportu najczęściej stosuje się materiały dostępne w danym regionie.
W podbudowie dynamicznej stosuje się poszczególne warstwy kruszyw o różnych frakcjach.Najlepszym sposobem jest wykonanie podbudowy przed jesienią. Pozostawienie jej na ciężkie warunki atmosferyczne takie jak obfite opady deszczu, niskie temperatury w zimie czy opady śniegu. Spowoduje to ewentualne zapadnięcie podbudowy i uwidoczni wszelkie niedociągnięcia w wykonanej podbudowie.UWAGA: Należy pamiętać aby ze szczególną starannością wykonać ostatnią warstwę. Ponieważ wszystkie niedoskonałości podbudowy (małe zapadnięcia, nierówności itp.) będą widoczne na zainstalowanej trawie i w dużym stopniu wpłyną na komfort gry.

PODBUDOWA Z KOSTKI BRUKOWEJ
Podbudowa z kostki brukowej zbliżona swoją konstrukcją do podbudowy z kruszyw. Różni się tym, że jako ostatnią warstwę stosujemy kostkę brukową. Należy wybrać kostkę brukową bez fazy. Kształt kostki jet dowolny.UWAGA: należy pamiętać aby warstwy w podbudowie zostały dobrze zagęszczone, w przeciwnym wypadku spowoduje to osiadanie kostki co w dużym stopniu pogorszy komfort gry.

PODBUDOWA BETONOWA
Charakterystycznym aspektem tej podbudowy jest warstwa betonu jamistego najlepiej z rozproszonym zbrojeniem. Jest to podbudowa rzadko stosowana ze względu na trudność wykonania. Betony mogą kruszyć lub pękać się przy niskich temperaturach.UWAGA powierzchnia betonu musi być idealnie równa

PODBUDOWA ASFALTOWA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in repW podbudowie tej ostatnia warstwa wykonana jest z asfaltu. Podbudowa charakteryzuje się wysokimi kosztami wykonania ale również wysoką wytrzymałością.
UWAGA powierzchnia asfaltu musi być idealnie równa