Przygotowanie

PRZYGOTOWANIE DO BUDOWY KORTU TENISOWEGO

Podczas planowania budowy kortu należy zwrócić uwagę na jego lokalizację.
Czynniki jakie należy wziąść pod uwagę:

Orientację względem słońca.
Korty zewnętrzne należy posadowić w orientacji północ-południe. Jeżeli wybudujemy kort usytuowany na wschód-zachód, jeden z graczy przed znaczną część dnia gra naprzeciwko słońca.
Bliskość drzew liściastych i iglastych tracących igły. Istotne znaczenie ma by w pobliżu nowobudowanego kortu nie były zlokalizowane drzewa i krzewy tracące liście czy igły.
Ukształtowanie terenu.
Zlokalizowanie kortu na pochylonym terenie zwiększa koszty związane z odpowiednim jego wyprofilowaniem.

MINIMALNA POWIERZCHNIA DZIAŁKI POTRZEBNA DO BUDOWY KORTU TENISOWEGO

W celu zachowania minimalnych stref bezpieczeństwa wybiegi boczne powinny wynosić minimum 1 metr, natomiast wybiegi za linią końcową 3 metry. Minimalny teren potrzebny do wybudowania kortu do gry
w debla wynosi 13 m na 30m. Wymiary tereny potrzebnego do wybudowania kortu pełnowymiarowego
(dla rozgrywek) wynoszą 36,57m x 18,27m. Należy również pamiętać aby zachować zachować miejsce
na osadzenie elementów ogrodzenia.