Słownik

Słownik

Dtex –oznacza wagę w gramach włókna o długości 10km
(np. Dtex 11000 oznacza, że 10km włókna ma ciężar 11000 gramów).

Skład włókna – rodzaj polimeru użytego do wytworzenia włókna (polipropylen, polietylen).
Rodzaj włókna – typ monofilowy (prosty lub kręcony) lub fibrylowany.
Wysokość włókna – długość włókna mierzona bez uwzględniania podkładu.
Wysokość całkowita trawy – wysokość włókna trawy z podkładem.
Pęczek – miejsce widoczne na spodniej stronie wykładziny złożone z połówek dwóch sąsiadujących wiązek.
Gęstość trawy – ilość pojedynczych włókien przypadająca na 1m2 nawierzchni.
Ciężar całkowity – masa 1m2 nawierzchni (masa włókna + masa warstwy podkładowej).
Karta techniczna trawy – karta wystawiona przez producenta trawy określająca jej parametry techniczne (m.in. dtex, rodzaj włókna, wysokość, gęstość trawy) oraz posiadane certyfikaty (m.in. jak została sklasyfikowana trawa zgodnie z badaniem ITF) i rekomendacje producenta (m.in. ilość piasku kwarcowego potrzebnego do zasypu 1 m2).
Certyfikat ITF – certyfikat wydawany przez Międzynarodową Federację Tenisa, który określa szybkość kortu “Court Pace Rating”. Wg tego testu korty tenisowe dzielą się na 5 kategorii: : slow, medium/slow, medium, medium/fast i fast. Kategoria kortu powinna zostać dopasowana do poziomu jaki reprezentują gracze, w ten sposób mogą oni optymalnie korzystać z gry w tenisa.
ITF – International Tennis Federation – międzynarodowa federacja tenisowa.
Oficjalna strona ITF
http://www.itftennis.com