Uwagi

UWAGI DLA PROJEKTANTÓW

Zastosuj pas szerokości min. 20cm (np. z kostki brukowej, asfaltu, betonu) wokół kortu, który będzie zabezpieczał przed dostaniem się na boisko zanieczyszczeń (np. ziemia, liście, śmieci, kamyki).

Nie stosuj pasa zieleni z trawy naturalnej czy ozdobnych kamyków. Kamyki przy uderzeniu piłką przedostają się na kort, a naturalna trawa często przerasta na boisko.

Zadbaj o to, aby na kort była brama wjazdowa (o szerokości minimum 1,20m) która pozwoli na wjechanie sprzętem ekipom konserwującym (sprzęt do oczyszczania murawy, zwyżka przy wymianie oświetlenia)

Piłkochwyty, słupy oświetleniowe czy rozdzielnie elektryczne umieszczaj poza granicami murawy, zwiększy to bezpieczeństwo gry jak również ułatwi utrzymanie murawy w czystości w ich obrębie

Na odrodzenia stosuj siatki ocynkowane wytrzymałe na uderzenia piłką. Często siatki powlekane plastikiem ładnie wyglądające mają bardzo cienki drut, który łatwo się naciąga.

Podbudowa powinna być obniżona w stosunku do krawężnika o wysokość trawy aby piasek nie wydostawał się poza obszar boiska (obrzeża powinny być zamontowane sfrezowaniem do boiska).

UWAGI DLA INWESTORÓW:

zwróć uwagę aby wszystkie warstwy podbudowy zostały dobrze zagęszczone. Stosuj zagęszczarki min. 300kg i walce drogowe min.3,2 t.
wybierz dobrą trawę (na rynku polskim pojawiło się dużo azjatyckiego materiału, który zawiera szkodliwe metale ciężkie);
uważaj na promocje (nie da się wyprodukować tanio i z dobrych materiałów);
skontroluj ilość wsypanego piasku na budowie (zgodność z kartą techniczną lub testem laboratoryjnym), każda trawa jest inna wiec ilość zasypu też jest różna;
pamiętaj, że zawsze sztuczne trawy zasypywane są suszonym piaskiem kwarcowym, a nie żwirowym;
piasek kwarcowy powinien być rozmieszczony równomiernie na całej płycie kortu;
po zasypaniu włókna trawy powinny wystawać z zasypu a nie „leżeć” pod piaskiem