UWAGI DLA PROJEKTANTÓW
  • Zastosuj pas szerokości min. 20cm (np. z kostki brukowej, asfaltu, betonu) wokół kortu, który będzie zabezpieczał przed dostaniem się na boisko zanieczyszczeń (np. ziemia, liście, śmieci, kamyki).
  • Nie stosuj pasa zieleni z trawy naturalnej czy ozdobnych kamyków. Kamyki przy uderzeniu piłką przedostają się na kort, a naturalna trawa często przerasta na boisko.

UWAGI DLA INWESTORÓW:

  • zwróć uwagę aby wszystkie warstwy podbudowy zostały dobrze zagęszczone. Stosuj zagęszczarki min. 300kg i walce drogowe min.3,2 t.
  • wybierz dobrą trawę (na rynku polskim pojawiło się dużo azjatyckiego materiału, który zawiera szkodliwe metale ciężkie);
  • uważaj na promocje (nie da się wyprodukować tanio i z dobrych materiałów);
  • skontroluj ilość wsypanego piasku na budowie (zgodność z kartą techniczną lub testem laboratoryjnym), każda trawa jest inna wiec ilość zasypu też jest różna;
  • pamiętaj, że zawsze sztuczne trawy zasypywane są suszonym piaskiem kwarcowym, a nie żwirowym;
  • piasek kwarcowy powinien być rozmieszczony równomiernie na całej płycie kortu;
  • po zasypaniu włókna trawy powinny wystawać z zasypu a nie „leżeć” pod piaskiem